Kostu­mer og bal­let på Gam­le Sce­ne

Berlingske Tidende - - KAEMPE GUIDE TIL KULTURNATTEN -

På Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter er der mas­ser af un­der­hold­ning for te­a­terin­ter­es­se­re­de fa­mi­li­er, når bå­de de yng­ste og de ae­ld­ste ele­ver fra Bal­letsko­len vi­ser trin på Gam­le Sce­ne. Af­te­nen igen­nem kan man og­så hø­re om, hvor­dan det er at gå på en bal­letsko­le, og så er der mu­lig­hed for at prø­ve sjove og flot­te te­a­ter­kostu­mer samt bli­ve smin­ket som en ae­g­te sku­e­spil­ler. Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter – Gam­le Sce­ne Au­gust Bour­non­vil­les Pas­sa­ge 8, Kbh K Kl. 18-22

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.