03 Be­søg tv-stu­di­et

Berlingske Tidende - - KAEMPE GUIDE TIL KULTURNATTEN -

På Kul­tur­nat­ten kan man og­så be­sø­ge TV2 News. Her kom­mer man med ind i stu­di­et, hvor der bli­ver for­talt om, hvor­dan man la­ver og pro­du­ce­rer nyhe­der. På rund­vis­nin­gen vil man og­så mø­de fle­re af de kend­te TV2-va­er­ter og hø­re dem forta­el­le om ar­bej­det på en af Dan­marks stør­ste nyheds­ka­na­ler. Be­søg TV2 News Teg­l­holm Al­lé 16, Kbh SV Kl. 18-22

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.