Af­ten­mar­ked på Bal­ders Plads

Shop­ping

Berlingske Tidende - - KAEMPE GUIDE TIL KULTURNATTEN -

Det kend­te søn­dagsl­op­pe­mar­ked Bal­ders Biks ind­fø­rer nu et nyt kon­cept kal­det Bal­ders Nat­biks. Her vil va­e­re mas­ser af hyg­ge­lig af­tens­hop­ping kom­bi­ne­ret med lo­un­ge og barstem­ning, hvor man bl.a. kan kø­be Bal­ders Ba­jer, co­ck­tails og stre­et food samt dan­se til sprø­de vi­nyl-to­ner, ind­til bik­sen luk­ker til mid­nat. Mar­ke­det be­står af mini­mum 20 stan­de, hvor man fin­der bå­de tøj, de­sign og in­te­r­i­ør. Her kan man bl.a. kø­be unik­ke fo­tos, hånd­la­vet ke­ra­mik og me­get an­det. Nat­mar­ke­det fin­der sted i Stu­dio55s bag­gård, og der er skru­et godt op for var­me­lam­per­ne og over­da­ek­ning i til­fa­el­de af regn. En­tré 40 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.