Mas­ser af te­a­ter for de yng­ste og de­res voks­ne

Sce­ne

Berlingske Tidende - - KAEMPE GUIDE TIL KULTURNATTEN -

Ama­ger Bør­ne­te­a­ter­festi­val er at­ter til­ba­ge. Festi­va­len by­der på 26 for­skel­li­ge styk­ker for de yng­ste og de­res voks­ne. Det ko­ster 40 kr. i en­tré til al­le styk­ker­ne. Festi­va­len åb­nes med fo­re­stil­lin­gen »Flyv«, der hand­ler om den fora­el­d­re­lø­se dreng Max, der bra­en­den­de øn­sker sig at kun­ne fly­ve. Festi­va­len kø­rer he­le ef­ter­års­fe­ri­en på bl.a. Bør­ne­kul­tur­hus Ama’r, Kul­tur­hu­set Islands Bryg­ge og Kvar­ter­hu­set.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.