Se ja­pansk stum­film med li­vemu­sik i

Film

Berlingske Tidende - - BUSINESS GOSSIP -

Det er ik­ke hver dag, man kan hø­re li­vemu­sik, mens man sid­der i bi­o­gra­fens mør­ke og ser film. Men det kan man søn­dag i Ci­ne­ma­te­ket. Her kan man se den ja­pan­ske noir­stum­film »That Night’s Wi­fe« fra 1930. Fil­men er in­stru­e­ret af Yasujiro Ozu og hand­ler om en fa­mi­lie­far, der tvin­ges ud i et vold­somt rø­ve­ri. Lyd­bil­le­det til fil­men ska­bes den­ne af­ten af Chri­sti­an Rønn og Jakob Dra­min­sky, der op­tra­e­der un­der nav­net Au­dioFra­ck­er. Der er en­gel­ske un­der­tek­ster, og man skal va­e­re 15 år for at se med. Bil­let­ter ko­ster 90 kr. og fin­des på dfi.dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.