Hø­jeste­ret ta­ger pas­set fra sy­ri­enji­ha­dist

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

En dansk-tyr­kisk sy­ri­enji­ha­dist mi­ste­de i går sin dan­ske ind­føds­ret, for­di han til­slut­te­de sig Is­la­misk Stat i Sy­ri­en. Hø­jeste­ret stad­fa­e­ste­de så­le­des en tid­li­ge­re af­gø­rel­se fra Østre Lands­ret i sa­gen mod den 25-åri­ge Enes Ciftci.

Ud over fra­ken­del­se af dansk ind­føds­ret ud­vi­ses man­den af Dan­mark, li­ge­som straf­fen fastsa­et­tes til fa­engsel i seks år.

Han er den før­ste, der mi­ster sit dan­ske stats­bor­ger­skab, selv om han er født og op­vok­set i Dan­mark. Han var ik­ke selv til ste­de ved doms­af­si­gel­sen.

Af­gø­rel­sen kan få be­tyd­ning for lig­nen­de sa­ger i frem­ti­den.

Ritzau

Fo­to: Mads Claus Ras­mus­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.