Ret­tel­se

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

I går, tirs­dag 14. novem­ber, brag­te Ber­ling­s­ke ar­tik­len: So­ci­al­de­mo­kra­ti­et ri­si­ke­rer va­el­ger­lus­sing i Kø­ben­havn. I den for­bin­del­se med­vir­ke­de tid­li­ge­re pres­se­chef og rå­d­gi­ver for for­hen­va­e­ren­de over­borg­me­ster Jens Kra­mer Mik­kel­sen Car­sten Mai. Vi kom be­kla­ge­lig­vis til at brin­ge et for­kert bil­le­de, og man­den på si­de 5 er så­le­des ik­ke Car­sten Mai, men Jens Wil­lum­sen. Her er Car­sten Mai:

Car­sten Mai. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.