Re­ge­rin­gen vil indsa­et­te fle­re sol­da­ter mod IS

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

USA har an­mo­det Dan­mark om et stør­re bi­drag til kam­pen mod Is­la­misk Stat (IS) i Irak. Og re­ge­rin­gen øn­sker at imø­de­kom­me øn­sket, er­fa­rer Ritzau.

Uden­rigs­mi­ni­ster An­ders Samu­el­sen (LA) og for­svars­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen (V) vil­le i går ori­en­te­re Det Uden­rigs­po­li­ti­ske Na­evn om pla­nen, in­den det styr­ke­de dan­ske bi­drag skal be­hand­les i Fol­ke­tings­sa­len. Iføl­ge TV 2 News er der sik­ret et fler­tal.

Re­ge­rin­gen vil iføl­ge Ritzaus op­lys­nin­ger sen­de om­kring 30 sol­da­ter til al-Asad-ba­sen i Irak til et ka­pa­ci­tets­op­byg­nings­bi­drag, hvor dan­ske sol­da­ter rå­d­gi­ver, ud­dan­ner og tra­e­ner iraki­ske sik­ker­heds­styr­ker. Det nu­va­e­ren­de dan­ske bi­drag be­står af op til 150 sol­da­ter.

Des­u­den vil re­ge­rin­gen sen­de 12 la­e­ge­fag­li­ge per­so­ner til ba­sen samt et Hercu­les-trans­port­fly med op til 60 per­so­ner. Og det dan­ske ra­d­ar­bi­drag for­la­en­ges med yder­li­ge­re et år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.