Edith Thin­gs­trup TV 2-ka­sket­ter­ne

Berlingske Tidende - - OPINION -

I sin egen­skab af lob­byist vil­le Mi­cha­el Kri­sti­an­sen ger­ne ha­ve et mø­de med trans­port­mi­ni­ster Ole Birk Ole­sen. Det kun­ne han ik­ke få. Nu vil TV 2s kom­men­ta­tor Mi­cha­el Kri­sti­an­sen ger­ne ha­ve fy­ret Ole Birk for udu­e­lig­hed. Sik­ken et ro­de­ri med ka­sket­ter­ne. Hel­dig­vis har Kri­sti­an­sen ven­ner, der kan si­ge god for ham. I en ana­ly­se på Twit­ter skri­ver Pe­ter Mo­gen­sen, at Birk bør tra­ek­ke sig fra sin post på grund af udu­e­lig­hed. »Om OBO’s tri­ste ud­fald mod Kri­sti­an­sen: Det er en lang­som død at bli­ve tram­pet ihjel af ga­es... man­den bør i øv­rigt (sta­dig) gå af for udu­e­lig­hed,« er­kla­e­rer Mo­gen­sen. Mo­gen­sen er di­rek­tør for ta­en­ket­an­ken Kra­ka. Men han er og­så kom­men­ta­tor på TV 2 sam­men Kri­sti­an­sen og hans for­ret­nings­part­ner i fir­ma­et »Mo­gen­sen & Kri­sti­an­sen på net­tet«. Ven­skab er en smuk ting. Og det er al­tid smukt at bli­ve for­sva­ret mod an­kla­ger for sam­men­blan­ding af ka­sket­ter af en ven, der har end­nu fle­re ka­sket­ter. Må­ske bør Mo­gen­sen og Kri­sti­an­sen tra­ek­ke sig. Ik­ke pga. udu­e­lig­hed. Men for at få tid til at ta­el­le ka­sket­ter­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.