Nye til­tag skal for­hin­dre, at Dan­mark bli­ver brugt som skat­te­ly

Berlingske Tidende - - VORDERSEITE -

Sid­ste år vi­ste en stikprø­ve fra Skat, at dan­ske kom­man­dit­sel­ska­ber kan an­ven­des, når pen­ge ka­na­li­se­res i skat­te­ly. Nu vil skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen da­em­me op for fin­ten med tre til­tag - blandt an­det ved at gi­ve myn­dig­he­der­ne bed­re mu­lig­hed for at sank­tio­ne­re.

Gal­lup Forums we­bin­ter­views med 1.137 re­pra­e­sen­ta­tivt ud­valg­te va­el­ge­re i Kø­ben­havn 6.-12. novem­ber 2017. »Er dit syn på po­li­ti­ker­ne i Kø­ben­havns Kom­mu­ne alt i alt pra­e­get af til­lid el­ler mi­stil­lid?«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.