Når det dre­jer sig om at be­skyt­te vo­res re­vo­lu­tion, vil mi­li­ta­e­ret ik­ke tø­ve med at blan­de sig.

Berlingske Tidende - - VORDERSEITE -

Con­stan­ti­ne Chiwen­ga, ge­ne­ral og Zim­bab­wes øver­ste, mi­li­ta­e­re chef i en kommentar, der ses som en ad­var­sel til 93-åri­ge pra­esi­dent Ro­bert Mu­ga­be imod hans po­li­ti­ske ma­nøv­rer for at brin­ge sin hu­stru, 52-åri­ge Gra­ce Mu­ga­be, i stil­ling til at ef­ter­føl­ge ham. Iføl­ge The New York Ti­mes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.