75%

Berlingske Tidende - - NYHEDER FEST PÅ RÅDHUSET #KV17 -

er »ue­ni­ge« el­ler »over­ve­jen­de ue­ni­ge« i en på­stand om, at lo­kal­po­li­ti­ker­ne i Kø­ben­havn skal kun­ne lå­ne Rå­d­hu­sets lo­ka­ler pri­vat uden at be­ta­le le­je.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.