Ban­de­kon­flik­ten

Berlingske Tidende - - NYHEDER PARALLELSAMFUND -

Kon­flik­ten mel­lem Bro­t­has og LTF har si­den 12. ju­ni iføl­ge Ber­ling­s­kes op­gø­rel­se re­sul­te­ret i 44 sku­depi­so­der og tre dra­eb­te. Én af dis­se var ik­ke ban­de­med­lem.

Som Ber­ling­s­ke skrev man­dag, var det blandt an­det sidst­na­evn­tes død i Mjøl­ner­par­ken, der dan­ne­de gro­bund for vå­ben­hvi­len.

Vå­ben­hvi­len blev ind­gå­et nat­ten til søn­dag i Det Is­la­mi­ske Tros­sam­funds lo­ka­ler, hvor fle­re fa­ed­re bl.a. ma­eg­le­de.

Bro­t­has hol­der til om­kring Mjøl­ner­par­ken og Nord­vest, mens LTF hol­der til om­kring Blå­gårds­ga­de og Ting­b­jerg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.