Goog­le slet­ter ek­stre­mist-vi­deo­er fra YouTu­be

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

Den ame­ri­kan­ske tek­no­lo­gi­gi­gant Goog­le er be­gyndt at fjer­ne vi­deo­er fra vi­deo­tje­ne­sten YouTu­be, hvis de in­de­hol­der ek­stre­mi­sti­ske per­so­ner. Det sker, selv om vi­deo­er­ne ik­ke in­de­hol­der vol­de­li­ge bil­le­der el­ler had­ske bud­ska­ber mod en­kel­te per­so­ner el­ler grup­per. Det er et stort hold­nings­skift fra Goog­le.

Frem­over vil vi­deo­er bli­ve fjer­net, hvis de in­de­hol­der men­ne­sker el­ler grup­per, som bli­ver be­teg­net som ter­r­o­ri­ster af USA el­ler Stor­bri­tan­ni­en.

YouTu­be hav­de i for­vej­en klart ta­get af­stand fra, at »ter­r­o­ri­ster« må bru­ge tje­ne­sten.

Ar­kiv­fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.