Am­bas­sa­dør sat­te dansk af­tryk

Berlingske Tidende - - 22 PORTRAET -

43-åri­ge Jo­hn Ru­fus Gif­ford sat­te et mar­kant af­tryk i Dan­mark som USAs am­bas­sa­dør fra 2013 til 2017.

Han var en flit­tig og po­si­tiv kom­men­ta­tor af dan­ske for­hold og dansk kul­tur.

Han blev gift i Dan­mark med Step­hen DeVin­cent i 2015.

Han har fle­re gan­ge del­ta­get i Co­pen­ha­gen Pri­de-we­e­ken­den og med­del­te på so­ci­a­le me­di­er, at han un­der pa­ra­den i år hav­de vi­et seks par.

DR la­ve­de en suc­ces­fuld do­ku­men­tar­se­rie om ham, »Jeg er am­bas­sa­dø­ren«.

Født i USAs del­stat Mas­sa­chu­setts.

57-åri­ge Car­la Sands er ud­pe­get til USAs kom­men­de am­bas­sa­dør i Dan­mark.

Kil­der: Ber­ling­s­ke/Wikipe­dia

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.