Dis­se U21-spil­le­re er ta­et­test på A-lands­hol­det

Berlingske Tidende - - SPORTEN FODBOLD -

Mathias Jen­sen

Den va­ev­re midt­ba­ne­spil­ler fra FC Nord­s­ja­el­land står mu­lig­vis over for et stort ja­nu­ar­salg. Man­ge uden­land­ske klub­ber har med ga­ran­ti la­det sig char­me­re af Jen­sens tek­nik, overblik og langskud­sev­ner. Den 21-åri­ge kre­a­tør kun­ne va­e­re en op­lagt af­lø­ser for Mi­cha­el Kro­hn De­hli el­ler Las­se Schö­ne på a-lands­hol­det.

Phi­lip Bil­ling

Den lang­lem­me­de ve­stjy­de har for la­engst få­et sit gen­nem­brud i Hud­der­s­fi­eld, hvor han og­så har be­vist sit va­erd i Pre­mi­er League – på trods af en drilsk an­kel­ska­de. Bil­ling kan bi­dra­ge med na­er­kamps­styr­ke og go­de pas­nin­ger og kun­ne va­e­re et godt bud på en arv­ta­ger for Wil­li­am Kvist.

Marcus Ing­vart­sen

Må­l­ra­e­ven skif­te­de i som­mer FC Nord­s­ja­el­land ud med den bel­gi­ske top­klub Genk. Ef­ter et lil­le til­løb har han få­et hul på må­l­byl­den og er ble­vet en vig­tig mand for sit nye hold. Fort­sa­et­ter Ing­vart­sen ud­vik­lin­gen, vil han in­den la­en­ge kun­ne kon­kur­re­re med Jør­gen­sen, Cor­ne­li­us og Bendt­ner om an­grebs­plad­ser­ne på a-lands­hol­det.

Ja­cob Bruun Lar­sen

Det 19-åri­ge, dan­ske stor­ta­lent kig­ger ind i et snar­ligt gen­nem­brud for den ty­ske stor­klub Borus­sia Dort­mund, der har ka­em­pe for­vent­nin­ger til den dan­ske ra­ket. Slår han hul på star­top­stil­lin­gen i Dort­mund, vil han utvivl­s­omt og­så va­e­re in­ter­es­sant for Åge Ha­rei­de. Ja­cob Bruun Lar­sen kan bå­de spil­le ba­ck og kant.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.