SKAT­TE­LYLAN­DE KO­STER ÅR­LIGT DEN NOR­SKE STAT 23 MIA. KRO­NER

Berlingske Tidende - - BUSINESS -

Af­ten­po­sten i Nor­ge har med Pa­ra­di­se Pa­pers-do­ku­men­ter i hån­den samt yder­li­ge­re sta­ti­stik­ma­te­ri­a­le reg­net sig frem til, at den nor­ske stat år­ligt mi­ster 23 mia. nor­ske kro­ner som føl­ge af pen­ge­pla­ce­rin­ger i skat­te­lylan­de. 1.000 nord­ma­end og 120 sel­ska­ber op­tra­e­der i la­ek­ke­ne fra skat­te­lylan­de. Pa­ra­di­se Pa­per­s­ma­te­ri­a­let vi­ser, at 140 pri­va­te dan­ske­re og sel­ska­ber op­tra­e­der i dis­se pa­pi­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.