Så­dan mo­ti­ve­rer du un­ge

Berlingske Tidende - - BUSINESS KARRIERE -

KLART: Det skal va­e­re klart, hvad man får hvor­når, og hvad der skal til for at ud­lø­se en be­løn­ning.

KORT­SIG­TET: Be­løn­nin­gen skal ud­lø­ses hur­tigt, så den ik­ke for­svin­der el­ler bare bli­ver ir­re­le­vant og uden va­er­di.

KON­KRET: Be­løn­nin­gen skal ik­ke hen­vi­se til no­get ab­strakt som tra­di­tion, for sam­fun­dets skyld el­ler al­ler­va­erst: »at vi ved bed­re, for vi har me­re er­fa­ring.«

KONTEKSTUELT: Be­løn­nin­gen og me­nin­gen med den skal ska­bes i den na­e­re kon­tekst – dvs. in­den for ram­mer­ne af den ak­tu­el­le si­tu­a­tion el­ler igang­va­e­ren­de op­ga­ve og i re­la­tion til en kon­kret an­den per­son, f.eks. en kun­de el­ler en kol­le­ga. Kil­de: Søren Schultz Han­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.