Så­dan gør man hos McDo­nald’s

Berlingske Tidende - - BUSINESS KARRIERE -

Hos bur­ger­ka­e­den McDo­nald’s har man ta­get kon­se­kven­sen af, at de nye ge­ne­ra­tio­ner har an­dre krav til le­del­se, kar­ri­e­re­plan­la­eg­ning og mo­ti­va­tion. De ac­cep­te­rer ik­ke et langt sejt tra­ek, men kra­e­ver »in­stant

gra­ti­fi­ca­tion«. De for­ven­ter syn­lig, åben og kon­stant an­er­ken­del­se. Kar­ri­e­re­pla­ner­ne hos McDo­nald’s har de­fi­ne­re­de lang­sig­te­de mål, men man sty­rer ik­ke di­rek­te ef­ter må­le­ne. I ste­det er der he­le ti­den fo­kus på at mo­ti­ve­re i for­hold til det na­e­ste skridt i pla­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.