Af­falds­fusk ko­ster fir­ma 400.000 kro­ner

Berlingske Tidende - - NYHEDER FLYGTNINGE -

En virk­som­hed er ved Ret­ten i Kol­ding idømt en bø­de på 394.000 kro­ner for at sen­de af­fald ud af lan­det ef­ter en for­kert pro­ce­du­re.

Det op­ly­ser an­kla­ge­myn­dig­he­den ved Sy­dø­stjyl­lands Po­li­ti.

Reg­ler­ne er skrap­pe for trans­port af af­fald, og i tre til­fa­el­de i 2014 og 2015 blev virk­som­he­dens last­bi­ler kon­trol­le­ret af Tung­vogns­cen­ter Syd i sam­ar­bej­de med Mil­jøsty­rel­sen, som kun­ne kon­sta­te­re, at den døm­te virk­som­hed ik­ke op­fyldt reg­ler­ne.

Ritzau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.