Tjek­ki­ets nye pre­mi­er­mi­ni­ster i mod­vind

Berlingske Tidende - - NYHEDER FLYGTNINGE -

Tjek­ki­ets pra­esi­dent, Mi­los Ze­man, ud­na­evn­te ons­dag le­de­ren af pro­test­par­ti­et ANO, rig­man­den An­drej Ba­bis, til ny pre­mi­er­mi­ni­ster. Ved val­get i ok­to­ber fik par­ti­et 29,6 pro­cent af stem­mer­ne og blev med fle­re la­eng­der det stør­ste par­ti. Ba­bis er dog ik­ke sik­ker på sin post. Der ven­ter ham et mi­stil­lids­vo­tum i ja­nu­ar, men en re­ge­ring bli­ver al­li­ge­vel ud­pe­get og ind­sat 13. de­cem­ber, så Ba­bis kan del­ta­ge i EUs top­mø­de den føl­gen­de dag. Ba­bis er Tjek­ki­ets na­e­stri­ge­ste mand.

Ritzau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.