Cur­ling­her­rer ta­ger sejr over Fin­land

Berlingske Tidende - - SPORTEN -

Dan­marks cur­ling­her­rer vandt 11-9 over Fin­land i en kamp, der blev unød­ven­digt ta­et. Ras­mus Stjer­ne og re­sten af hol­det var kom­forta­belt for­an halvvejs i kam­pen, da de skul­le for­sø­ge at ta­ge tred­je sejr på stri­be i OL-kva­li­fi­ka­tio­nen, men fin­ner­ne kom til­ba­ge og var ta­et på at lø­be med sej­ren. Dan­mark kom godt fra start og før­te 3-0 ef­ter før­ste en­de, og den fø­ring var ud­byg­get til 6-1 ef­ter blot tre en­der. Det så trygt og godt ud for dan­sker­ne, der ons­dag vandt over Tjek­ki­et og Ki­na, og ef­ter fem en­der var den dan­ske fø­ring på 7-2.

Så gik den dan­ske po­int­høst i stå, men det gjor­de den fin­ske ab­so­lut ik­ke. Ved ot­ten­de en­des start var det dan­ske for­spring re­du­ce­ret til et en­kelt po­int, og må­l­tav­len vi­ste 7-6 til Dan­mark.

I den na­est­sid­ste en­de var dan­sker­ne ryste­de, men med ryg­gen mod mu­ren vi­ste skip­per Ras­mus Stjer­ne og re­sten af hol­det ka­rak­ter, og de tog sej­ren på 10-9.

Ritzau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.