Bruxel­les mi­ster EM-kam­pe i 2020

Berlingske Tidende - - SPORTEN -

Der bli­ver al­li­ge­vel ik­ke spil­let EM-kam­pe i Bruxel­les i 2020. Det er nu be­stemt, at de i ste­det skal af­vik­les på Wem­bley i Lon­don.

Det vedt­og Det Eu­ro­pa­ei­ske Fod­bold­for­bund (UEFA) tors­dag.

Den bel­gi­ske ho­ved­stad var op­rin­de­ligt ble­vet til­delt fi­re kam­pe. Tre grup­pe­kam­pe og en ot­ten­de­dels­fi­na­le skul­le af­gø­res i Bruxel­les, men da byg­ge­ri­et af det nye na­tio­nalsta­dion er ble­vet for­sin­ket grun­det po­li­ti­ske ue­nig­he­der, til­de­les kam­pe­ne Wem­bley.

Det be­ty­der, at Wem­bley bli­ver va­ert for syv kam­pe, da bå­de se­mi­fi­na­ler og fi­na­len skal spil­les i den en­gel­ske ho­ved­stad.

EM i 2020 bli­ver af­vik­let i 13 for­skel­li­ge by­er i li­ge så man­ge eu­ro­pa­ei­ske lan­de, og Kø­ben­havn bli­ver va­ert for grup­pe­kam­pe.

Wa­les og Sve­ri­ge hav­de li­ge­som Eng­land søgt om at over­ta­ge Bruxel­les’ kam­pe, men blev alt­så for­bi­gå­et til for­del for den en­gel­ske ho­ved­stad.

Ritzau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.