He­le min fa­mi­lie er øde­lagt af ryg­tet

Berlingske Tidende - - OPINION - Ulf Malm­ros er svensk ma­nuskript­for­fat­ter og fil­min­struk­tør.

I for­la­en­gel­se af Me­Too-be­va­e­gel­sen er jeg fejl­ag­tigt ble­vet an­kla­get for en grov vold­ta­egt, som skal ha­ve fun­det sted for 25 år si­den. Uden ret­ter­gang el­ler no­gen mu­lig­hed for at for­sva­re mig er jeg ble­vet stemp­let som vold­ta­egts­mand og så­le­des al­le­re­de dømt. Min fa­mi­lies liv er øde­lagt. Hvor er den juri­di­ske be­skyt­tel­se, når det er kom­met så vidt, at sam­fun­det til­la­der en lynch mob at døm­me en­kelt­per­so­ner og ødelaegge liv?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.