Po­li­tisk ta­eft er ik­ke po­li­tisk spin i få­re­kla­e­der

Berlingske Tidende - - OPINION - Cand.sci­ent.pol. og fuld­ma­eg­tig Eb­be El­hau­ge Kri­sten­sen i de­bat­ind­la­eg på Al­tin­get.dk.

Det er ik­ke em­beds­man­dens rol­le at fra- og til­ska­e­re fak­ta og ud­la­eg­ge vir­ke­lig­he­den på en af­gra­en­set må­de, der gør, at en be­stemt po­li­tisk løs­ning frem­står i et bed­re lys, end fak­ta til­si­ger. I det om­fang det over­ho­ve­det er en op­ga­ve, der bør va­re­ta­ges i det of­fent­li­ge sy­stem, bør den slags va­re­ta­ges af de her­til an­sat­te spin­dok­to­rer – ik­ke af em­beds­ma­end i mi­ni­ste­ri­er og sty­rel­ser. Det er po­li­tisk spin og net­op ik­ke et ud­tryk for po­li­tisk ta­eft.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.