An­sta­en­dig­hed i DR

Berlingske Tidende - - OPINION -

I Ber­ling­s­ke 5. de­cem­ber brin­ges en om­ta­le af DRs egen ju­le­ka­len­der, der er ble­vet skrot­tet, in­den den er gå­et i luf­ten. I den an­led­ning brin­ges et in­ter­view med DRs kul­tur­di­rek­tør(!), hvor de af­giv­ne svar er li­ge så ind­holds­ri­ge, som når ge­ne­ral­di­rek­tø­ren in­ter­viewes.

Det bli­ver an­ført, at en me­get sa­ti­risk hold­ning til Kon­ge­hu­set var et em­ne i se­ri­en. Et op­lagt em­ne for en ju­le­ka­len­der. Skul­le DR vir­ke­lig va­e­re ble­vet ramt af en snert af an­sta­en­dig­hed? SVEN PHILIP JØR­GEN­SEN, HØRSHOLM

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.