Da­gens bed­ste TV-ud­sen­del­se

Berlingske Tidende - - OPINION -

An­ders G. Jør­gen­sens kor­te ud­sen­del­se, »Vej­ret på DR2«, er en dej­lig må­de at få »Det hyg­ge­li­ge vej­rover­blik på«. Det er jo en sublim un­der­spil­let må­de, An­ders er un­der­hol­den­de på.

Vi har an­be­fa­let pro­gram­met til man­ge af vo­res ven­ner. Synd for Ole Borg, at han, som han skri­ver i Ber­ling­s­ke 5/12, ik­ke for­står det me­get kor­te, dag­li­ge, vit­ti­ge indslag. »Vejr« ven­lig at »vejr« po­si­tiv over for den­ne ny­ska­bel­se. ELISABETH BRAMSEN & TORSTEN NØR­GAARD, VIRUM

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.