Pe­ter Ne­der­gaard Pri­vat er bedst

Berlingske Tidende - - OPINION -

Fag­be­va­e­gel­sen har valgt at sa­el­ge det koopora­tivt eje­de Alka For­sik­ring til Tryg For­sik­ring. Der­med over­går ejer­ska­bet fra en slags fa­el­le­se­je til al­min­de­lig pri­vat­ka­pi­ta­lis­me. Blandt sa­el­ger­ne er FOA og 3F, som in­di­rek­te via sal­get in­drøm­mer, at de pri­va­te til­sy­ne­la­den­de i la­eng­den er bed­re og me­re ef­fek­ti­ve eje­re. ven­ter nu på, at sam­me er­ken­del­se bre­der sig til sosu-, ser­vi­ce-, an­la­egs- og om­sorgs­om­rå­det. Hvor­for skul­le de pri­va­te ik­ke og­så va­e­re bed­re her?

Groft sagt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.