DR-for­mand har sej­ret ad hel­ve­de til

Berlingske Tidende - - BUSINESS GOSSIP -

Han kan pas­sen­de bru­ge sa­lig LO-chef Tho­mas Ni­el­sens fra­tra­e­del­ses­replik fra 1982 om »at ha­ve sej­ret ad hel­ve­de til.« De to, Tho­mas Ni­el­sen og DR-for­man­den igen­nem ti år, Mi­cha­el Chri­sti­an­sen, har en del til fa­el­les. Ud over en lang kar­ri­e­re og­så brysk­he­den og vilj­en til at spil­le på det. Det har va­e­ret nød­ven­digt i DR for at hol­de po­li­ti­ker­ne på af­stand af pu­blic ser­vi­ce-for­stå­el­sen. Den del er lyk­ke­des, DR er ble­vet en stats­lig ma­sto­dont. Pro­ble­met er ba­re, at den­ne brysk­hed er kam­met over og er ble­vet til mag­tar­ro­gan­ce. Og nu står rov­fug­le­ne klar til at pluk­ke DR for bå­de magt og bud­get­ter. Mi­cha­el Chri­sti­an­sens pe­ri­o­de som of­fent­lig­he­dens tje­ner i DR ud­lø­ber i 2018, og det kan gå hen og bli­ve en ke­de­lig sor­tie. Po­li­ti­ker­ne vil ha­ve be­skå­ret DR. Det sker sam­ti­dig med, at den dag­li­ge le­del­se i DR pa­nisk hop­per fra tue til tue i håb om at und­gå po­li­ti­ker­nes vre­de. Uden held, lø­bet er kørt. AEr­ger­ligt, gos­sip­per­ne sy­nes fak­tisk, at DR ind imel­lem la­ver me­get god TV og ra­dio.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.