Tim Cook vin­der på Trumps skat­te­plan

Berlingske Tidende - - BUSINESS GOSSIP -

Lad os le­ge med tan­ken og be­slut­te, at pra­esi­dent Trumps sto­re ame­ri­kan­ske skat­te­plan bli­ver ført helt ud i li­vet li­ge om lidt.

Lad os og­så reg­ne med, at de ame­ri­kan­ske virk­som­he­der re­a­ge­rer li­ge­så po­si­tivt, som pra­esi­den­ten for­ven­ter.

For så vil der nem­lig va­e­re en helt stor vin­der, som har ud­sigt til en ba­de­tur i et ve­ri­ta­belt vand­fald af dol­lar: Tim Cook og Ap­ple.

For pra­esi­den­ten vil jo sa­en­ke den ame­ri­kan­ske sel­skabs­skat mar­kant og hå­ber at hi­ve ame­ri­kan­ske virk­som­he­ders for­mu­er og skat­te­be­ta­lin­ger hjem.

Iføl­ge FT.com vil Ap­ple hvert år kun­ne spa­re om­kring 47 mia. dol­lar på at be­ta­le skat i USA med de nye sat­ser i for­hold til de nu­va­e­ren­de sat­ser.

Pro­ble­met for Trump er ba­re, at han først li­ge skal over­be­vi­se sel­ska­ber­ne om, at de skal ryk­ke hjem fra skat­te­ly mm.

Ap­ple har an­gi­ve­ligt sendt bå­de for­mu­er og skat­te­be­ta­lin­ger til lan­de som Ir­land, Jer­sey og Ba­ha­mas.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.