Car­ne­gies Bast­holm bak­ser med bar­ri­e­rer

Berlingske Tidende - - BUSINESS GOSSIP -

Pen­ge­ne er så sto­re i de sa­er­li­ge fi­nans­mil­jø­er, at der ind imel­lem klip­pes en ha­el og hug­ges en tå. Så­le­des og­så i det sven­ske­je­de børs­hus Car­ne­gie, som selv pra­e­sen­te­rer sig som »en før­en­de nor­disk in­ve­ste­rings­bank«. Lan­de­che­fen i Dan­mark hed­der Ja­cob Bast­holm. Car­ne­gie har en grim-grim sag ha­en­gen­de over ho­ve­d­et, nem­lig OW Bun­ker­skan­da­len. En ra­ek­ke in­ve­sto­rer har sta­ev­net de med­vir­ken­de ban­ker i OW Bun­ker, her­un­der bl.a. Car­ne­gie. Nu er der så duk­ket en ny ke­de­lig sag op med Car­ne­gie i ho­ved­rol­len. Fi­nan­stil­sy­net har po­li­ti­an­meldt Car­ne­gie for over­tra­e­del­se af »short­sel­ling-for­ord­nin­gen«. Børs­hu­set har hand­let ak­tier (i det­te til­fa­el­de Brønd­by-ak­tier), som Car­ne­gie ik­ke har haft rå­dig­hed over. Det er ulov­ligt. Ja­cob Bast­holm og Car­ne­gie har er­kendt for­hol­det. Bast­holm & Co. har el­lers den­ne enk­le for­ret­nings­fi­lo­so­fi at navi­ge­re ef­ter: »Vi le­ve­rer rå­d­giv­ning, der er ken­de­teg­net ved pro­fes­sio­na­lis­me, trans­pa­rens og in­te­gri­tet.« Hm!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.