Ny hi­jab gør sport nem­me­re

Mo­tion

Berlingske Tidende - - KULTUR OG LIVSSTIL -

Ni­ke har ud­vik­let Ni­ke Pro-hi­jab­ben, som er hen­vendt til blandt an­dre to­pat­le­ter. På sin hjem­mesi­de skri­ver Ni­ke, at nav­ne som Am­na Al Had­dad, en kvin­de­lig va­egt­løf­ter fra De For­e­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter, har na­evnt ud­for­drin­ger­ne med en tra­di­tio­nel hi­jab på grund af ho­ved­be­kla­ed­nin­gens va­egt, ri­si­ko­en for at den vil ryk­ke sig un­der­vejs og dens mang­len­de ånd­bar­hed. Den nye hi­jab kan tra­ek­kes over ho­ve­d­et og be­står af et en­kelt lag kraf­tigt Ni­ke Pro po­wer mesh, som er ma­er­kets mest ånd­ba­re net­ma­te­ri­a­le frem­stil­let i letva­egtspo­ly­e­ster. Det har helt små, stra­te­gisk pla­ce­re­de hul­ler, så hu­den kan ån­de, men uden at ma­te­ri­a­let bli­ver gen­nem­sig­tigt. Ho­ved­be­kla­ed­nin­gen kan til­pas­ses for­skel­li­ge ho­ved­stør­rel­ser og sports­gre­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.