Ka­ta­stro­fal som­mer for Lon­dons mu­se­er

Ned­gang

Berlingske Tidende - - KULTUR OG LIVSSTIL -

Na­tio­nal Gal­le­ry: 19 pro­cent. Ta­te Mo­dern: 37 pro­cent fa­er­re ga­e­ster. Na­tio­nal Portrait Gal­le­ry: 41 pro­cent fa­er­re be­sø­gen­de. Fle­re af Lon­dons stør­ste mu­se­er har haft en ka­ta­stro­fal som­mer. Selv om 11,5 mil­li­o­ner turi­ster kom til den bri­ti­ske ho­ved­stad i ju­ni, juli og au­gust, var mu­se­er­nes be­søgstal hen over de sam­me må­ne­der i frit fald. Vi­cto­ria and Al­bert Mu­se­um hav­de en va­ekst på he­le 58 pro­cent – iføl­ge mu­se­et selv på grund af sta­er­ke sa­er­ud­stil­lin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.