Hof­te­a­tret skal re­stau­re­res

Kon­kur­ren­ce

Berlingske Tidende - - KULTUR OG LIVSSTIL -

Hof­te­a­te­ret og Te­a­ter­mu­se­ets flot­te rum ved Chri­sti­ans­borg skal re­stau­re­res, så de unik­ke in­te­r­i­ø­rer bli­ver be­va­ret, og den hi­sto­ri­ske sce­ne tra­e­der end­nu ty­de­li­ge­re frem. For­ud for re­stau­re­rings­pro­jek­tet vil der bli­ve af­holdt en kon­kur­ren­ce, og sel­ve re­stau­re­rings­pro­jek­tet er plan­lagt til at gå i gang ved ud­gan­gen af 2018. Bud­get­tet for re­stau­re­rin­gen er på i alt 73 mil­li­o­ner kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.