So­ci­al han­dels­ga­de på Vester­bro hol­der mar­ked

Ju­le­mar­ked

Berlingske Tidende - - KULTUR OG LIVSSTIL -

Ju­le­mar­ke­det i Saxo­ga­de mi­k­ser det res­sour­cesta­er­ke med det min­dre res­sour­cesta­er­ke Vester­bro. Ga­den bli­ver fyldt med bo­der med bå­de de­sign og ju­le­ting. Saxo­ga­de er en so­ci­al han­dels­ga­de, og der­for by­der bo­der­ne på bå­de mil­jø­rig­ti­ge og ba­e­re­dyg­ti­ge de­signs. Der vil og­så va­e­re bo­der med hjem­mela­ve­de ting – for ek­sem­pel pa­pirklip la­vet af per­so­ner fra va­e­re­ste­det Gang i Ga­den. Saxo­ga­de bin­der det nye og det gam­le Vester­bro sam­men i en lil­le ju­lestue, hvor ae­l­dre fra Vester­bro forta­el­ler hi­sto­ri­er om ju­len på Vester­bro i gam­le da­ge. Ca­fe Sonja ser­ve­rer øko-ka­kao og hjem­mela­ve­de fla­e­ske­s­tegs­sandwich.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.