Pro­te­ster er i cen­trum på ny stor so­loud­stil­ling

Udstil­ling

Berlingske Tidende - - KULTUR OG LIVSSTIL -

Den kur­di­ske kunst­ner Ah­met Öğüt fra Tyr­ki­et er for før­ste gang klar med en so­loud­stil­ling i Dan­mark. Han fo­ku­se­rer på nu­ti­dens pro­blem­stil­lin­ger og op­for­drer til at la­de util­freds­hed kom­me til ud­tryk i form af pro­test. Udstil­lin­gen by­der på skul­p­tu­rer, in­stal­la­tio­ner, film og me­get an­det. De fle­ste af va­er­ker­ne har ik­ke tid­li­ge­re va­e­ret ud­stil­let i Skan­di­navi­en. Det ko­ster 75 kr. i en­tré. Udstil­lin­gen kan op­le­ves frem til 18. fe­bru­ar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.