Få fin­gre­ne i nyt og la­ek­kert de­sign før din na­bo

Shop­ping

Berlingske Tidende - - KULTUR OG LIVSSTIL -

Skal der unik­ke ju­le­ga­ver i hus, så gør go­de fund på stort ju­le­mar­ked. Fin­derKe­e­pers-mar­ke­det er til­ba­ge, og den­ne gang fo­re­går det på Pa­pirø­en. Fin­der­sKe­e­pers x Christ­mas er mar­ke­det døbt, og den­ne gang er det ju­len, der er i fo­kus. Det kend­te de­sign­mar­ked by­der på for­skel­li­ge bo­der, hvor man kan kø­be upco­m­ing de­signs. Den­ne gang be­stem­mer man selv, hvor me­get man be­ta­ler i en­tré, men halv­de­len af pen­ge­ne går til Mødre­hja­el­pens ju­le­hja­elp. Des­u­den ha­en­ger der for­skel­li­ge ju­leøn­sker på ét stort ju­le­trae, så man kan op­fyl­de for­skel­li­ge børns øn­sker i fa­mi­li­er, hvor der må­ske ik­ke al­tid er råd el­ler mu­lig­hed for at hol­de jul. På mar­ke­det kan man fin­de alt fra møb­ler, ma­le­ri­er, ke­ra­mik og tøj til smyk­ker, plan­ter og me­get me­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.