Kom med til stort nis­se­løb i Fa­el­led­par­ken

Mo­tion

Berlingske Tidende - - KULTUR OG LIVSSTIL -

Søn­dag er det ik­ke rød/hvi­de ro­ligans, der fyl­der Fa­el­led­par­ken, men fle­re hund­re­de lø­be­re kla­edt ud som ju­le­nis­ser. An­led­nin­gen er det år­li­ge San­ta Fun Run, der er en suc­ces i man­ge stor­by­er ver­den over. Nu er fa­mi­li­e­lø­bet kom­met til Kø­ben­havn, og man kan lø­be fem el­ler ti km. Til­mel­der man sig, støt­ter man sam­ti­dig SMIL­fon­den, der sam­ler ind til ind­lag­te børn på Rigs­ho­spi­ta­let. For hver del­ta­ger do­ne­res ti kr. til fon­den. Med i til­mel­din­gen er en one-size nis­sed­ragt til voks­ne og en nis­se­hue til bør­ne­ne. Man kan til­mel­de sig på san­ta­fun­run.dk ind­til lør­dag kl. 12. Man kan og­så til­mel­de sig på da­gen. Det ko­ster fra 100 kr. at del­ta­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.