Dan­se­fest med jul og ek­stra hyg­ge

For børn

Berlingske Tidende - - KULTUR OG LIVSSTIL -

Skal det va­e­re lidt vil­de­re end blot at ta­en­de lys num­mer to i ad­vents­kran­sen, kan man kig­ge for­bi Mer­ry-go-Jul med un­ger­ne. Her er ta­le om en sand bør­nedan­se­fest med mas­ser af mu­sik og leg. Man kan og­så del­ta­ge i en kre­a­tiv ju­lewor­ks­hop og bli­ve ma­let i an­sig­tet. Har man lyst, kan man del­ta­ge i ga­ve­byt­te­leg, hvor man kan med­brin­ge no­get brugt el­ler en ga­ve til mak­si­mum 30 kr. Find bil­let­ter på bil­let­to.dk. Det ko­ster 75 kr. for voks­ne og 35 kr. for børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.