I dag er det Si­be­li­us’ fød­sels­dag ...

Så­dan fejres en na­tio­nalskjald

Berlingske Tidende - - KULTUR OG LIVSSTIL -

Knap har fin­ner­ne få­et fla­ge­ne ned ef­ter selv­sta­en­dig­heds­da­gen i ons­dags, hvor man i år fejrer 100-året for Fin­lands uaf­ha­en­gig­hed af Rusland. I dag hej­ses blåkors­fla­get, igen i de tu­sin­de sø­ers land i den dob­bel­te an­led­ning af na­tio­nal flag­dag og na­tio­nal­kom­po­ni­sten fød­sels­dag. Det er ik­ke til­fa­el­digt, de to da­ge fal­der sam­men. Si­be­li­us til­la­eg­ges enorm be­tyd­ning for sam­lin­gen af Fin­land som na­tion, og han fejres på en må­de, som gør vo­res H.C. An­der­sen-fejrin­ger til bør­ne­fød­sels­da­ge. Si­be­li­us, der blev født i 1865 og dø­de i 1957, kom­po­ne­re­de na­tio­nal­ro­man­tisk mu­sik af den slags, man ik­ke al­tid li­ge kan hu­ske, men ken­der, når man hø­rer den.

Si­ni­ri­sti­lip­pu,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.