Un­der­sø­gel­se af ke­misk an­greb for­hin­dret

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

Un­der­sø­gel­ser af et mu­ligt ke­misk an­greb i den sy­ri­ske by Dou­ma be­gynd­te ik­ke søn­dag som plan­lagt, for­di in­spek­tø­rer­ne er ble­vet na­eg­tet ad­gang til by­en.

Inspek­tø­rer fra Or­ga­ni­sa­tio­nen for For­bud mod Ke­mi­ske Vå­ben (OPCW) skul­le ef­ter pla­nen ha­ve be­gyndt un­der­sø­gel­ser­ne søn­dag. Iføl­ge den bri­ti­ske de­le­ga­tion i OPCW er in­spek­tø­rer­ne ble­vet na­eg­tet ad­gang til Dou­ma af Rusland og det sy­ri­ske re­gi­me.

Ritzau

Dou­ma by. Fo­to: SANA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.