Loy­al to Fa­mi­li­as for­mue øn­skes kon­fi­ske­ret

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

Kø­ben­havns Po­li­ti er ved at un­der­sø­ge, om ban­den Loy­al to Fa­mi­lia kan op­lø­ses ef­ter Grund­lovens pa­ra­graf 78, for­di den vir­ker ved vold. Rigs­ad­vo­ka­ten har kon­klu­de­ret, at der er grund­lag for at gå vi­de­re med en sag om op­løs­ning.

Tors­dag første­be­hand­ler Fol­ke­tin­get ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pa­pe Poul­sens (K) lov­for­slag L208. Det sik­rer, at myn­dig­he­der­ne kan kon­fi­ske­re Loy­al to Fa­mi­li­as for­mue, hvis for­e­nin­gen for­by­des.

Ritzau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.