Ar­ka­e­o­lo­ger fin­der smyk­ker fra Ha­rald Blå­tands tid på tysk ø

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

Ar­ka­e­o­lo­ger har gjort et us­a­ed­van­ligt fund på en mark på Tys­klands stør­ste ø, Rü­gen, i Øster­sø­en.

Her er der fun­det halska­e­der, arm­bånd, per­ler, en Thors ham­mer og smyk­ker.

Der­u­d­over har ar­ka­e­o­lo­ger­ne fun­det mel­lem 500 og 600 mønt­er, hvor over 100 af mønt­er­ne kan ha­ve til­hørt Ha­rald Blå­tand, skri­ver Flens­borg Avis.

»Skat­ten er det stør­ste fund af Blå­tand-mønt­er i det syd­li­ge Øster­sø­om­rå­de og der­med af ene­stå­en­de be­tyd­ning,« si­ger ar­ka­e­o­log og ud­grav­nings­le­der Mi­cha­el Schir­ren fra Lan­de­samt für Kul­tur und Denk­mal­p­fle­ge iføl­ge Flens­borg Avis til den ty­ske avis Welt.

Ar­ka­e­o­lo­ger fra Meck­len­burgVor­pom­mern fandt skat­ten i we­e­ken­den.

De fik hja­elp af en ama­tørar­ka­e­o­log og en blot 13-årig sko­le­e­lev, som gjor­de det før­ste fund af skat­ten med me­tal­de­tek­tor i ja­nu­ar.

Den 13-åri­ge tro­e­de den­gang, at han hav­de fun­det et va­er­di­løst styk­ke alu­mi­ni­um. Men det vi­ste sig alt­så tre må­ne­der se­ne­re at va­e­re en del af et stør­re og me­get va­er­di­fuldt fund.

Ritzau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.