Im­mun­te­ra­pi kan vi­se sig ef­fek­tiv mod lun­ge­kra­eft

Berlingske Tidende - - NYHEDER -

Od­dse­ne for at over­le­ve den mest al­min­de­li­ge form for lun­ge­kra­eft er va­e­sent­ligt for­bed­ret, hvis man si­de­lø­ben­de med ke­mo­te­ra­pi be­hand­les med me­di­cin, der ak­ti­ve­rer im­mun­sy­ste­met – og­så kendt som im­mun­te­ra­pi. Det vi­ser et stu­die fra det ty­ske me­di­ci­nal­sel­skab Merck & Co.

Ved at kom­bi­ne­re ke­mo­te­ra­pi med im­mun­me­di­cin hal­ve­res pa­tien­ter­nes ri­si­ko for at dø af lun­ge­kra­ef­ten og for, at kra­eft­syg­dom­men for­va­er­res, når der sam­men­lig­nes med pa­tien­ter, der ef­ter et års be­hand­ling kun har mod­ta­get ke­mo­te­ra­pi.

Ritzau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.