Do­pings­ag vok­ser i ski­skyd­ning: 12 er mista­enkt

Berlingske Tidende - - SPORTEN -

En sky af do­ping- og kor­rup­tions­ankla­ger ha­en­ger tungt over de bed­ste ski­skyt­ter og Den In­ter­na­tio­na­le Ski­skyd­ning Uni­on (IBU). I går op­ly­ste en spe­ci­a­len­hed i østrigsk po­li­ti, at 12 per­so­ner er mista­enkt i sa­gen. Det op­ly­ser nor­ske NRK.

Det er det østrig­ske po­li­tis af­de­ling for økonomisk kri­mi­na­li­tet, der ef­ter­for­sker sa­gen, og iføl­ge NRK er ti per­so­ner mista­enkt for do­pings­nyd, mens to per­so­ner mista­en­kes for kor­rup­tion.

»To af per­so­ner­ne er kun mista­enkt for kor­rup­tion. Mi­stan­ken går på, at de modt­og be­stik­kel­ses­pen­ge for at la­de va­e­re med at ud­fø­re de­res pro­fes­sio­nel­le pligt (som vil­le va­e­re at re­a­ge­re på do­ping­mi­stan­ke, red.),« skri­ver Ma­s­chl-Clau­sen, der er pres­se­an­sat i den østrig­ske po­li­tien­hed, i en mail til NRK.

Ef­ter­forsk­nin­gen knyt­ter sig til VM i ski­skyd­ning i 2017, mens be­skyld­nin­ger­ne om kor­rup­tion går til­ba­ge til 2012. Ritzau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.