Ope­ra­tion kan ko­ste Vi­dal nøg­le­kam­pe

Berlingske Tidende - - SPORTEN -

Det er tvivl­s­omt, om Bay­ern Mün­chen-stjer­nen Ar­tu­ro Vi­dal kom­mer til at del­ta­ge i Cham­pions Le­ague-se­mi­fi­na­ler­ne mod Re­al Madrid.

Midt­ba­ne­spil­le­ren med den ka­rak­te­ri­sti­ske ha­ne­kam skal nem­lig gen­nem en ope­ra­tion og er ude i en ube­stemt, men kort pe­ri­o­de, skri­ver Bay­ern Mün­chen på sin hjem­mesi­de.

Vi­dal kom til ska­de un­der søn­da­gens tra­e­ning i den ty­ske mester­klub.

»Jeg har talt med vo­res klubla­e­ge ef­ter Vi­dals MR-skan­ning, og der sid­der no­get løst i hans knae. Det for­hin­drer ham i at kun­ne stra­ek­ke det. Han er på vej til Augs­burg for at bli­ve ope­re­ret. Han har brug for en min­dre kna­e­o­pe­ra­tion, og han vil helt sik­kert va­e­re ude i et styk­ke tid,« si­ger Bay­ern Mün­chens ch­eftra­e­ner, Jupp Heyn­ck­es, iføl­ge klub­bens hjem­mesi­de.

Vi­dal går der­for som mini­mum glip af mor­gen­da­gens po­kal­se­mi­fi- na­le mod Le­ver­ku­sen. Og­så op­gø­re­ne mod Re­al Madrid 25. april og 1. maj er i fa­re.

Ar­tu­ro Vi­dal er sa­ed­van­lig­vis fast mand i Bay­ern Mün­chen, men op til den ope­ra­tions­kra­e­ven­de ska­de var han i for­vej­en ved at kom­me sig over en ska­de, der har holdt ham ude af tre liga­kam­pe samt Cham­pions Le­ague-re­tu­ro­p­gø­ret mod Se­vil­la.

Ritzau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.