Sid­ste de­tal­jer på plads for Røn­now

Berlingske Tidende - - SPORTEN -

Brønd­bys salg af Fre­de­rik Røn­now til ty­ske Ein­tra­cht Frank­furt er en re­a­li­tet. Det står klart, ef­ter at må­l­man­den er ble­vet enig med den ty­ske klub om si­ne per­son­li­ge vil­kår, med­del­er Brønd­by.

»Brønd­by IF gen­nem­fø­rer der­for et salg af Fre­de­rik Røn­now til Bun­des­liga­klub­ben per 1. juli 2018, ly­der det i med­del­el­sen.

Brønd­by op­ly­ser, at salgs­pri­sen er cir­ka 21 mil­li­o­ner kro­ner, og at hand­len har en po­si­tiv ind­virk­ning på årets re­sul­tat før skat på cir­ka 19 mil­li­o­ner kro­ner.

Ritzau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.