Ufor­nuf­tig og uet­isk ar­ve­af­gift

Berlingske Tidende - - OPINION -

Man si­ger, at der er to ting, men­ne­sker ik­ke kan unds­lip­pe: Død og skat­ter. Der er in­tet for­nuf­tigt el­ler moralsk ved at slå de to ting sam­men. Pro­fes­sor Pe­ter Kur­rild-Klit­gaard har­ce­le­rer over ven­stre­flø­jens mod­stand mod at lem­pe – el­ler fjer­ne – ar­ve­af­gif­ten. I Bør­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.