Aka­de­mi­et sav­ner le­gi­ti­mi­tet

Berlingske Tidende - - OPINION -

Le­den­de kra­ef­ter har valgt i me­re end ty­ve år at neg­li­ge­re an­kla­ger om seksu­el­le over­greb. De til­ba­ge­va­e­ren­de med­lem­mer for­mår ik­ke at dri­ve virk­som­he­den på en va­er­dig og pas­sen­de må­de. Godt 150 sven­ske for­ske­re og aka­de­mi­ke­re på det hu­ma­ni­ta­e­re om­rå­de ret­ter i Da­gens Nyhe­ter en skarp kri­tik af le­del­sen af Svenska Aka­de­mi­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.