Edith Thin­gs­trup Lyk­ke­ligt uvi­den­de

Berlingske Tidende - - OPINION -

Va­ek­sten gør os ik­ke lyk­ke­li­ge­re, me­ner SFs na­est­for­kvin­de, Sig­ne Munk, som og­så er sy­geple­jer­ske­stu­de­ren­de. Hun har fuld­sta­en­dig ret. Til gen­ga­eld gør va­ek­sten os ri­ge­re – og gør det mu­ligt at be­ta­le for fle­re sy­geple­jer­sker.

Så langt ta­en­ker Sig­ne Munk dog ik­ke. I ste­det af­li­rer hun en ra­ek­ke jan­te­lovs-be­tragt­nin­ger i sin blog på JP: »Forsk­ning vi­ser, at vi ik­ke bli­ver me­re lyk­ke­li­ge af at tje­ne me­re end na­bo­en. Til gen­ga­eld bli­ver vi min­dre lyk­ke­li­ge, hvis vi tje­ner min­dre,« skri­ver SFe­ren. Jo­vist. Og­så her har hun fuld­sta­en­dig ret. Og hvis jan­te­loven hav­de va­e­ret en rig­tig lov, hav­de vi sta­dig le­vet i ste­nal­de­ren un­der lyk­ke­li­ge for­hold. Vi hav­de så lyk­ke­lig­vis ik­ke anet, hvad vi var gå­et glip af. Lyk­ke­lig er den uvi­den­de. groft sagt ber­ling­s­ke.dk/sa­ti­ren

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.